HOTLINE: (Mr Thắng) 0906 184 078 | (Mr Trung) 0988 884 068
 

Báo giá

STT TÊN VÀ QUY CÁCH ĐVT ĐƠN GIÁ
 CÁP NHÔM VẶN XOẮN  XLPE (AL/XLPE 0,6/1kV)
1 Cáp nhôm vặn xoắn  2x16 m 13.731
2 Cáp nhôm vặn xoắn 2x25 m 19.385
3 Cáp nhôm vặn xoắn 2x35 m 26.250
4 Cáp nhôm vặn xoắn 2x50 m 35.538
5 Cáp nhôm vặn xoắn 4x16 m 26.154
6 Cáp nhôm vặn xoắn 4x25 m 36.923
7 Cáp nhôm vặn xoắn 4x35 m 50.000
8 Cáp nhôm vặn xoắn 4x50 m 67.692
9 Cáp nhôm vặn xoắn 4x70 m 90.769
10 Cáp nhôm vặn xoắn 4x95 m 120.000
11 Cáp nhôm vặn xoắn 4x120 m 146.154
12 Cáp nhôm vặn xoắn 4x150 m 172.308
13 Cáp nhôm vặn xoắn 4x185 m 240.000
14 Cáp nhôm vặn xoắn 4x240 m 298.462
15 Cáp nhôm vặn xoắn 4x300 m 358.462
 Dây cáp nhôm bọc PVC (AL/PVC 0,6/1kV)
1 Dây cáp nhôm  AV16 m 6.538
2 Dây cáp nhôm  AV25 m 9.231
3 Dây cáp nhôm AV35 m 12.500
4 Dây cáp nhôm AV50 m 16.923
5 Dây cáp nhôm AV70 m 22.692
6 Dây cáp nhôm AV95 m 30.000
7 Dây cap nhôm AV120 m 36.538
8 Dây cáp nhôm  AV150 m 43.077
9 Dây cáp nhôm AV185 m 60.000
10 Dây cáp nhôm AV240 m 74.615
11 Dây cáp nhôm AV300 m 89.615
 Dây nhôm trần A
1 Dây nhôm trần A25  kg 95.385
2 Dây nhôm trần A35  kg 95.385
3 Dây nhôm trần A50  kg 93.846
4 Dây nhôm trần A70  kg 93.846
5 Dây nhôm trần A95  kg 93.846
6 Dây nhôm trần A120  kg 94.615
7 Dây nhôm trần A150  kg 94.615
8 Dây nhôm trần A185  kg 94.615
9 Dây nhôm trần A240 kg 94.615
10 Dây nhôm trần A300 kg 94.615
 Dây nhôm trần lõi thép AC 
1 Dây nhôm trần lõi thép AC25  kg 79.231
2 Dây nhôm trần lõi thép AC35  kg 79.231
3 Dây nhôm trần lõi thép AC50  kg 79.231
4 Dây nhôm trần lõi thép AC70  kg 79.231
5 Dây nhôm trần lõi thép AC95  kg 79.231
6 Dây nhôm trần lõi thép AC120/19 kg 80.769
7 Dây nhôm trần lõi thép AC150/19 kg 83.846
8 Dây nhôm trần lõi thép AC185/24 kg 83.846
9 Dây nhôm trần lõi thép AC240/32 kg 83.077
10 Dây nhôm trần lõi thép AC300/39 kg 83.077
         
Ghi chú:    
   -Hàng hóa mới 100% chưa qua sử dụng  
   - Đơn giá trên chưa bao gồm 10% thuế VAT    
   - Hàng đạt  tiêu chuẩn sản xuất : TCVN 5064:1994, 5935:1995, 6647:1994
   - Giao hàng trên phương tiện của bên mua, tại kho bên bán, trong khu vực Hà Nội
   - Bảo hành 12 tháng kể từ lắp đặt hoặc 18 tháng kể từ ngày giao hàng tùy từng điều kiện.
         
      Hà nội, ngày 24  tháng  09 năm 2013
              Đại diện công ty
         
         
        Nguyễn Việt Thắng